Sint-Luciakerk 05/09

Folderkrant 05-09-2015

In deze folderkrant vindt u de eerste aflevering van de gloednieuwe rubriek ‘B&B vroeger’. Vier keer per jaar zal het GA&DC een artikeltje wijden aan het rijke verleden van onze gemeente. Vandaag: de bouw van de nieuwe Sint-Luciakerk.

Op 1 mei 2015 was het precies 60 jaar geleden dat de Sint-Luciakerk van Begijnendijk plechtig werd ingewijd door monseigneur Schoenmaekers. Begijnendijk beschikte zo over een gloednieuwe en zeer ruime kerk waarop de inwoners oprecht fier waren. Talloze parochianen hadden zich immers actief en vol enthousiasme ingezet om de bouw van de kerk mee te helpen financieren. Het was onder andere dankzij de massale steun dat de kerk in het begin van de jaren ’60 al afbetaald was.

De komst van de nieuwe kerk betekende echter ook dat de oude kerk moest verdwijnen. Dit neoclassicistische kerkje werd tussen 1835 en 1838 in het dorpscentrum gebouwd en was in perfecte harmonie met de boerderijtjes en werkmanshuizen in het dorp. Jammer genoeg kwamen al snel na de bouw gebreken aan de oppervlakte en bleek de kerk bij het begin van de 20ste eeuw veel te klein te zijn voor de fors aangegroeide bevolking. Zo werden op zondagen soms tot vijf missen gehouden zodat iedereen op een comfortabele manier ter communie kon gaan.

In de jaren 1920 besloot de kerkfabriek een stuk grond te kopen met oog op een nieuw te bouwen kerk. Door omstandigheden zouden de zusters Annonciaden van Huldenberg dit stuk grond inpalmen en er enkele klaslokalen bouwen. De Begijnendijkse jeugd zou er wel bij varen, maar de kerkfabriek moest terug naar af. Hoewel er in de jaren ’30 plannen waren om de bestaande kerk te verbouwen, werden deze nooit uitgevoerd.

De komst van pastoor Jozef Verrydt in 1949 zou een nieuwe impuls geven aan de bouwplannen van de kerkfabriek. Hij was de juiste man op de juiste plaats. Zijn werklust en organisatorische vaardigheden gecombineerd met doorzettingsvermogen en een gezonde dosis koppigheid maakten dat de neuzen snel in dezelfde richting stonden. Pastoor Verrydt nam architect Jozef Gabriëls uit Brasschaat onder de arm en in september 1953 startten de werken. Deze verliepen voorspoedig en zonder noemenswaardige problemen was de kerk in het voorjaar van 1955 klaar.

Op het moment van de wijding had Begijnendijk twee kerken: de fonkelnieuwe modern gotische kerk met haar imposante klokkentoren en het oude kerkje dat er op amper een steenworp vandaan wat verweesd bijstond. Al in de zomer van 1952 had men het kerkhof rond de kerk ontgraven en de eeuwigdurende concessies naar het kerkhof aan de Kerkstraat verplaatst.

De sloop van de oude kerk vond plaats in juni-juli 1955 en nam ongeveer een maand in beslag. Bijna al het puin van de kerk werd als wegverharding gebruikt. 

 

Met de bouw van de nieuwe kerk sloeg Begijnendijk een nieuwe weg in. In de daaropvolgende jaren deed ook de gemeente grote infrastructuurwerken en werden vele wegen verhard. De moderniteit deed haar intrede en het dorpscentrum zou in de daaropvolgende decennia drastisch van uitzicht veranderen.

 

Meer weten? In het GA&DC kunt u voor de prijs van €15,00 het boek ‘Begijnendijk, dorp van kerkenbouwers. De Sint-Lucia kerken tussen 1730 en 1955’ kopen.

Bovendien zal op 21 november 2015 in de kerk een filmavond voorzien van commentaar plaatsvinden over de bouw van de kerk. Deze activiteit start om 20.00 uur en is gratis