Het stort van Moorsem

Beste bezoeker,

Op 7 december 2024 plannen we een filmavond rond de geschiedenis van het stort van Moorsem. Veertig jaar geleden heeft dit stort een grote impact gehad op het leven van de omwonenden én ook op het politieke leven.
We zijn nog op zoek naar beeldmateriaal en getuigenissen van mensen die deze periode meegemaakt hebben. Ook zouden we graag het verhaal horen van mensen die niet rechtstreeks betrokken waren bij het protest, maar bvb mee zijn gaan betogen in Brussel of hun handtekening onder de petities hebben gezet.
U mag ons contacteren via ons contactformulier. We verzekeren ook volledige discretie indien dit gewenst is en beeldmateriaal wordt steeds terugbezorgd na digitalisatie; zowel VHS-video’s , 8mm films als foto’s kunnen we omvormen naar een digitaal formaat.
Wie graag ons artikel uit de folderkrant nog eens wil herlezen kan dit hier.

Bij voorbaat bedankt voor de medewerking !

Het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum van Begijnendijk-Betekom (GA&DC) is een kleine groep van enthousiaste vrijwilligers met een passie voor het verleden van onze gemeente. Onze interesse in de geschiedenis van Begijnendijk en Betekom is ruim: documenten, foto- en ander beeldmateriaal, objecten, geluidsfragmenten, … alles wat toelaat om de rijke historie van onze gemeente te belichten en te reconstrueren, boeit ons.

Het verzamelen van al dat materiaal doen we niet zomaar omdat we dat plezierig vinden. Het GA&DC heeft daarbij een duidelijk doel voor ogen dat in drie doelstellingen kan samengevat worden: verzamelen, ter beschikking stellen en ontsluiten.

Het verzamelen is een constant proces en in de loop van de jaren hebben we zo een behoorlijke brok informatie, beeldmateriaal en objecten bij elkaar gekregen. Al dit materiaal kan in ons documentatiecentrum geraadpleegd worden op vaste dagen of na afspraak. Het spreekt voor zich dat we natuurlijk zelf ook aan de slag willen met onze verzameling. Via specifieke activiteiten als het geven van lezingen, het organiseren van filmavonden en een stambomendag, het fotograferen en filmen van gebeurtenissen, maar ook door de deelname aan activiteiten van andere verenigingen trachten we het rijke verleden van onze gemeente weer tot leven te brengen. Sommige projecten resulteren in een artikel, brochure of boek.

Ook u als inwoner van Begijnendijk-Betekom kunt ons helpen. Wij zijn voortdurend op zoek naar documenten, foto’s, films, objecten of geluidsfragmenten die met onze gemeente te maken hebben. Wij hebben er alle begrip voor dat u liever geen origineel materiaal aan ons geeft. Een digitale of andere kopie is zo gemaakt. Op die manier wordt onze verzameling verrijkt en krijgt u uw originelen terug.

Indien u zelf ook geïnteresseerd bent in de geschiedenis van onze gemeente en actief mee de handen uit de mouwen wil steken, bent u meer dan welkom in het GA&DC. Wij houden wekelijks een werkvergadering op donderdagavond en komen ook daarbuiten op geregelde tijdstippen samen.

Contact:

Adres: Kleinesteenweg 4, 3130 Begijnendijk

E-mail: treegovi@hotmail.com

Website: www.gadc.be

Tel: 016/254384 tijdens openingsuren.

Open lokaal: tweede en laatste zondag van de maand tussen 09.00 uur en 11.30 uur.