De parochies Sint-Lucia en Sint-Laurentius van Begijnendijk-Betekom vóór 1901

In dit boek vind je een bewerking van de monografiën die de pastoor van Begijnendijk, Eugeen Sents, en de pastoor van Betekom, Jan Baptist Van Loock in opdracht van het Bisdom geschreven hebben. De werken werden opgesteld in 1901 en geven aldus een gedetailleerd beeld van het reilen en zeilen van onze parochies, meer dan 100 jaar geleden.

De grote bezieler van dit boek is wijlen Hélian Guislain. Het boek is nog steeds te koop voor 10€ en kan besteld worden via het contactformulier op deze website.