Herdenking 1918 20/10

Na meer dan 4 jaar oorlog zwegen 100 jaar geleden om 11 uur ’s morgens, op de 11de dag van de 11de maand, de wapens aan het front. Deze oorlog, die op 80% van de wereldbevolking een impact had, ging nadien de geschiedenis in als de Grote Oorlog.

België werd tegen wil en dank in dit avontuur meegesleurd. We hadden de keuze tussen toegeven aan het  machtige Duitse leger om door ons land naar Frankrijk te marcheren of om ons grondgebied en onze neutraliteit met hand en tand te verdedigen.  Er werd gekozen voor het laatste en dit betekende een extra obstakel voor onze oosterburen die zo snel mogelijk Parijs wilden veroveren.

Voor de Belgen was het al sinds de onafhankelijkheid geleden dat er nog eens gevochten werd binnen de landsgrenzen. In 1830 was het nog zo dat een veldslag ’s morgens begon en tegen de avond afgelopen was. Er was een winnaar en een verliezer. De wapens van toen waren niet te vergelijken met de artillerie en mitrailleurs die nu hun intrede zouden maken.

Het idee van een oorlog had voor velen ook een bepaalde aantrekkingskracht. Het leek iets romantisch waarin moed en zelfopoffering voor de nodige heldendaden zouden zorgen. Wie als jongeling niet opgeroepen werd als dienstplichtige kon zich opgeven als volontaire de guerre en zo deelnemen aan het spektakel. De eerste berichtgevingen waren verre van objectief en de eigen verliezen werden systematisch geminimaliseerd.

Het Belgische leger, met een slagkracht van nog geen tiende van het Duitse, deed er alles aan om het de vijand zo moeilijk mogelijk te maken. Het Duitse ongenoegen voor deze weerstand vertaalde zich op verschillende plaatsen in gruwelijke slachtpartijen onder de achtergebleven burgerbevolking.  In onze omgeving behoren Aarschot en Leuven tot de martelaarsteden. Dorpen zoals Gelrode, Wezemaal, Rotselaar, Werchter, Baal en Tremelo hebben het ook fel te verduren gehad.

Over wat zich in Betekom en Begijnendijk heeft afgespeeld was tot nu toe weinig onderzoek verricht. De afgelopen jaren heeft het GA&DC verschillende archieven geraadpleegd om dit stukje recente geschiedenis wat nader te onderzoeken. Bij deze zoektocht zijn enkele unieke verhalen en getuigenissen opgedoken die een belangrijke bijdrage leveren aan onze lokale geschiedenis.

Op zaterdag 3 november organiseert het GA&DC hierover een geanimeerde vertelavond waarbij de gebeurtenissen van de augustus- en septemberdagen uit 1914 gereconstrueerd zullen worden. En er is nog meer… Er zullen ook foto’s getoond worden die tot nu toe nog nooit gepubliceerd werden!

Vervolgens zal er in van 1 tot 6 november een tentoonstelling te bezichtigen zijn in het vergaderlokaal in de sporthal van Betekom. Deze tentoonstelling gaat vooral over de gesneuvelde soldaten uit onze gemeente en diegenen die hier gevallen zijn.     

Ten slotte zullen vóór de jaarlijkse 11-november herdenking enkele infoborden in de gemeente onthuld worden die een bijdrage leveren aan onze lokale geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog.