Een stoet voor de burgemeester

Een stoet voor de burgemeester

Feesten zit bij ons Belgen in het bloed. We laten dan ook geen gelegenheid onbenut om een feestje te bouwen. Dit is nu zo en het was vroeger niet anders. De mogelijkheden en gelegenheden om uit de bol te gaan, waren vroeger wel beperkter dan vandaag. 

In de eerste helft van de 20ste eeuw was het de gewoonte om de nieuw verkozen burgemeester in te huldigen met een grootse stoet. De lokale verenigingen gaven de stoet kleur en naargelang de inspiratie versierden ze een wagen of paradeerden ze te voet door het dorp. Langs de weg stonden de mensen soms rijen dik en uit de ramen wapperden vlaggen.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 1952 moest de Betekomse burgemeester Marcel Van Rompaey de duimen leggen voor Jan Nijs. Op Pinkstermaandag 1953 (25 mei) werd burgemeester Nijs gehuldigd. Het feestcomité van Betekom nam de regie van de stoet in handen. Het was een prachtige zonnige dag en omstreeks 15.00 uur startte de optocht in Hulst. Van daaruit ging het via de Aarschotsesteenweg naar het dorpsplein  en de Werchtersesteenweg om vervolgens af te buigen richting de gemeenteschool en zo  terug te keren naar de kerk en het gemeentehuis. Op het bordes van het gemeentehuis werd Jan Nijs ingeleid door meester Bosmans, waarna hij zelf een speech ten beste gaf. Na de speech ging de burgemeester, vergezeld van een select gezelschap, het gemeentehuis binnen waar hij samen met de genodigden de erewijn dronk. De talrijke toeschouwers deden ongetwijfeld hetzelfde, maar dan met lokaal bier in één van de vele cafés.

Ook in Begijnendijk werd burgemeester Theofiel De Bruyn geëerd met een stoet. De Bruyn was in 1952 met een eclatante overwinning herverkozen en mocht opnieuw de sjerp omgorden. Onder leiding van Victor Van Rompuy en Tinne Janssens zorgden circa 30 verenigingen en 20 versierde wagens op zondag 28 juni 1953 voor een prachtig schouwspel. Nadat de stoet onder andere gepasseerd was via de Liersesteenweg, Haltestraat, Kleinesteenweg, Betekomsesteenweg en Plasstraat ontbond ze op het kerkplein. Hier was een eretribune opgesteld waar De Bruyn samen met een veertigtal genodigden het spektakel gadesloeg. Naast Victor Van Rompuy gaven ook pastoor Verrydt, burgemeester De Bruyn en senator Van Der Borght een toespraak. De eregenodigden gingen vervolgens naar de jongensschool, waar het feest werd verder gezet.

Voor de kinderen was er na het officiële gedeelte een ballonwedstrijd en de volwassenen konden hun beste danskunstjes vertonen tijdens een openluchtbal dat om 20.00 uur begon. De avond kende een apotheose met een kleurrijk vuurwerk omstreeks 22.00 uur.

Is het niet jammer dat dit gebruik verloren gegaan is?