Het rond punt van Betekom

Wie geregeld op de baan komt, zal het al wel gemerkt hebben: zowel in ons land als elders in Europa zijn rotondes niet meer weg te denken uit het verkeer. Ze zijn veiliger dan kruispunten, maar om er één aan te kunnen leggen heeft men veel ruimte nodig. Op zich zijn rotondes geen nieuw fenomeen. Ze ontstonden in het 19de eeuwse Frankrijk waar ze aangelegd werden op kruispunten in grote steden. De rotondes die vandaag her en der het verkeer regelen, kenden hun oorsprong hoofdzakelijk in de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw waardoor ze dus nog niet zo oud zijn.

 

Eén van de allereerste rotondes in de streek kwam vreemd genoeg tot stand in Betekom en dit op een moment dat de meeste mensen nog geen auto hadden en de verkeerdrukte in de verste verte niet te vergelijken was met vandaag. Tussen 1901 en 1953 pufte een stoomtram op de plaats waar vandaag het rondpunt ligt. De lijn liep van Tienen over Aarschot naar Haacht van waaruit verder naar Brussel gereisd kon worden. De tram passeerde in het centrum van het dorp en tussen de gebouwen van de melkerij en de het Sint-Jozefsinstituut lag er een station met loskade. De aanwezigheid van het station was trouwens één van de redenen waarom in 1924 een gloednieuwe melkerij in het dorpscentrum gebouwd werd. Niet lang na de tweede wereldoorlog verdwenen de meeste tramlijnen in de streek en ook de lijn Tienen-Haacht.

In de zelfde periode was de gemeente Betekom bezig met het betonneren van de verbindingsweg naar Begijnendijk. Het verdwijnen van de tramlijn bood de gemeente een unieke kans om het dorpsplein te ontlasten van doorgaand verkeer door een nieuwe weg aan te leggen. Tot dan liep de verbindingsweg tussen Werchter en Aarschot immers via het dorpsplein.

 

De nodige plannen werden getekend en in 1957-1958 werd tussen de Werchtersesteenweg en de Aarschotsesteenweg een nieuwe betonbaan gelegd. De weg volgde min of meer het tracé van de vroegere tramsporen en is vandaag beter gekend als de Pastoor-Pitetlaan. Op de kruising van de nieuwe weg en de steenweg naar Begijnendijk besloot men een rotonde te leggen.

 

Vandaag, meer dan zestig jaar later, bewijst het rondpunt nog dagelijks zijn nut en is dit ‘landmark’ deel van het collectieve geheugen. Speciaal is het rondpunt al lang niet meer. Zelfs in eigen gemeente moet het een concurrent dulden. Bij de aanleg van de westelijke ring van Aarschot werd immers een nieuwe rotonde aangelegd. Deze plek ligt helemaal op Begijnendijks grondgebied en is beter gekend als de Duracell-rotonde.

 

Meer lezen? In het najaar van 2019 verschijnt een gloednieuw boek waarin de ontwikkeling van de openbare infrastructuur in Betekom sinds de middeleeuwen onder de loep genomen wordt. In het boek zult u ook meer vernemen over het rondpunt van Betekom.