Net als in vele andere steden en gemeenten hebben we het einde van de eerste wereldoorlog herdacht. Onze streek was gedurende een maand het decor van een belangrijk strijdtoneel en kwam zo in het wereldnieuws. In onze omliggende gemeenten was hier door de jaren heen al heel wat onderzoek naar gedaan. Voor onze twee dorpen was dit nog niet gebeurd en gedurende een vijftal jaren, met wisselende zoek-intensiteit, zijn een aantal archieven geraadpleegd om deze leemte op te vullen. 
De resultaten van dit onderzoek, voor deze specifieke periode, zijn op 3 november 2018 in vertelvorm voorgesteld.
Van 1 november tot 5 november liep er ook een tentoonstelling die heel wat bezoekers lokte.
Tenslotte werden op 11 november, vóór de jaarlijkse officiële herdenking in Begijnendijk, vijf infoborden onthuld die enkele gebeurtenissen van de eerste wereldoorlog in herinnering brengen.