rijksweg 254

Al sinds de middeleeuwen is onze gemeente doorregen met allerhande paden, wegjes en wegen die in de loop van de tijd organisch ontstonden. Een groot aantal van de

wegen die we vandaag gebruiken, heeft dan ook een lange geschiedenis. Het is daarom enigszins vreemd dat de verbindingswegen tussen Begijnendijk en Baal, Begijnendijk en Betekom en Betekom en Aarschot pas vrij laat tot ontwikkeling kwamen. Het duurde immers tot in de tweede helft van de 19de eeuw eer kasseibanen werden aangelegd die Begijnendijk en Betekom met elkaar en hun buurgemeenten zouden verbinden. Het gros van de overige wegen bleef trouwens nog een stuk tot in de twintigste eeuw onverhard.

Na de tweede wereldoorlog onderging onze gemeente een grote gedaantewisseling. Huizen schoten als paddenstoelen uit de grond en gaandeweg kwam de open ruimte onder zware druk te staan. In vergelijking met andere gemeenten in de buurt wist Begijnendijk toch nog een stuk van zijn landelijk karakter te behouden met her en der natuurgebiedjes en behoorlijke blokken landbouwgrond en weiden tussen de huizen. Vooral in het zuiden van de gemeente beschikken we met de Demerbeemden over een prachtige brok groen die met de realisatie van het Sigmaplan voor de Demervallei alleen aan natuurwaarde en schoonheid zal winnen. Het heeft echter niet veel gescheeld of de Demervallei tussen Werchter en Aarschot was ten dode opgeschreven of alleszins zwaar verminkt.

In de jaren ’60 kwamen nationale fondsen vrij die de achtergestelde Zuiderkempen en het Hageland een economische boost moesten geven onder andere via industrialisatie. Vanaf 1962 werd een groot stuk van de Demervallei tussen Aarschot en Betekom omgevormd tot industriegebied. De regio van Aarschot kreeg lokale tewerkstelling, maar verloor een stuk van zijn charme. In de tweede helft van de jaren ’60 werd bovendien het plan opgevat om Brussel met Aarschot te verbinden via een nieuwe rijksweg. Tussen Werchter en Aarschot zou de zogenaamde rijksweg 254 pal door de Demerbeemden aangelegd worden. Eind 1969 verlieten concrete plannen de tekentafel en bijna was alles in kannen en kruiken, maar de begindatum van de werken werd nadien alsmaar vooruitgeschoven.

De gemeente Betekom was nochtans vragende partij en ook de hulpdiensten en rijkswacht waren de plannen goedgezind. De nieuwe weg zou immers de drukke Aarschotsesteenweg ontlasten. Deze weg was vlak vóór de tweede oorlog gebetonneerd en in de jaren ’70 tot op de draad versleten. Dagelijks dokkerden honderden automobilisten over het wegdek dat niet breder dan 5 meter was. Omdat er geen fietspad naast de weg lag, waren de vele fietsende scholieren verplicht zich tussen het drukke autoverkeer te begeven wat soms aanleiding gaf tot uiterst gevaarlijke situaties wanneer de scholieren in groep een heel baanvak innamen.

Hoewel rijksweg 254 nog jaren als een zwaard van Damocles boven de Betekomse Demervallei bleef hangen, kwam er uiteindelijk niets van in huis. Met de Aarschotsesteenweg kwam het trouwens ook goed: die werd vernieuwd en voorzien van twee mooie fietspaden.                                                                                                                                                                                                                                         

Meer lezen? In het najaar van 2019 verschijnt een gloednieuw boek waarin de ontwikkeling van de openbare infrastructuur in Betekom sinds de middeleeuwen onder de loep genomen wordt. In het boek zult u heel wat andere interessante weetjes over het Betekomse wegennet vernemen.