Herdenkingen wereldoorlogen

De herinneringen aan het einde van de twee wereldoorlogen worden in onze dorpen op twee momenten herdacht. Op 11 november is er steeds een herdenking in Begijnendijk met een misviering, een stoet naar het monument en nadien een receptie voor de aanwezigen in de gemeentelijke basisschool De Puzzel. Ook organiseert de oudstrijdersvereniging NSB vlak daarna een lunch. Voor dit eetmaal moet je vooraf inschrijven. Dit kan via de gemeente of via de voorzitter Emiel Vleminckx.
Op 15 augustus vindt er jaarlijks een misviering plaats in Betekom. Deze viering wordt ook gevolgd door een stoet naar het monument en vervolgens vindt er in de gemeentelijke basisschool De Klimroos ook een receptie plaats.

Herdenkingen 1998 tot 2005