Overzicht 2020

26 januari

29 februari

Covid-19 : alles opgeschort tot eind 2020

14 maart

juni

juni

13 september

november

elke 2de zondag en elke laatste zondag van de maand

Stambomendag in de  gemeentelijke basisschool De Puzzel in Begijnendijk

Filmavond met als thema’s ‘Geschiedenis van de Highlandgames’ en ‘Overzicht 2017’ (evenementen gefilmd door Staf Verbeeck)

 

Nacht van de geschiedenis’ in samenwerking met het Davidsfonds : rondleiding in het kasteel van Rivieren

Open deur van ons nieuw lokaal : inhuldiging nav onze verhuis in 2018

Deelname aan de verenigingendag

Grenzenwandeling, geleid door Geert Andries

Filmavond met als thema ‘Pastoors’ (nog onder voorbehoud)

Op deze dagen is ons lokaal open van 09u tot 11.30u .  Ideaal voor wie graag genealogische opzoekingen komt doen of stukken wil raadplegen uit onze archieven. Iedereen welkom !